26.05.2024 21:28.45

Tunnus:
Salasana:
Muista minut:

Keskustelut
Oulun Romu JR 2024 - Tulokset
Oulun Romu JR Info
JR Arkala 1 2024 - Tulokset
JR Arkala 27.4. - INFO
Sääntömuutoksia hallituksen kokouksesta/vuosikokouksesta
Kaupankäynti
M:jokkiskalustoa
M:vanteet
M:Tuulilaseja+ kartio äänenvaimentimia + Kendall Racing m-öljyt
M:Hiivatin alut
M:Vauxhall Cavalier
Kilpailukutsut
Antsun muistolle JR Cup 08.06.
Ilmoittautuneet
Antsun muistolle JR Cup 08.06.
Osallistujat
Tulokset
Vuosi 2024
Vuosi 2023
Vuosi 2022
Vuosi 2021
Vuosi 2020
Vuosi 2019
Vuosi 2018
Vuosi 2017
Vuosi 2016
Vuosi 2015
Vuosi 2014
Vuosi 2013
Vuosi 2012
Vuosi 2011

JokkisRace Säännöt
Versio v.2024-001, päivitetty 21.4.2024 klo 20:00
Viimeisimmät muutokset alleviivattuina.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä ja määräyksissä lyhennettä JR. JR:n virallinen tiedotekanava ja ilmoitustaulu on; www.jokkisrace.net sivusto.


SÄÄNNÖT:

Sääntöjä ovat nämä säännöt, kilpailujen säännöt ja kilpailussa annettavat erityismääräykset. Kilpailun suorittamiseen järjestäjällä on JR:n määräämät kilpailun järjestämisen turvallisuussäännöt. Nämä säännöt hyväksyy JR:n hallitus. JR:n hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin jos turvallisuusasiat tai muu vakava puute sitä vaatii. Sääntömuutokset astuvat voimaan heti kun ne on julkaistu virallisella sivustolla, tai jos toisin määrätään. Kilpailun säännöt tarkastaa ja hyväksyy JR. Kilpailussa mahdollisesti annettavat erityismääräykset esittää kilpailutapahtuman johtaja ja ne hyväksyy valvoja.

Lisäksi näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia jäsenistön tekemillä ehdotuksilla sääntöehdotuspalvelun ja hallituksen hyväksymisen jälkeen.

SÄÄNTÖEHDOTUKSET:

Sääntömuutos ehdotuksia saa tehdä vain jäsenmaksun maksaneet henkilöt.

Erillisiä ns. sääntöryhmiä ei ole, vaan hallitus käsittelee sääntöehdotukset äänestämällä.


KILPAILUT JA KILPAILUJEN TOIMITSIJAT:

Kilpailuja järjestää JR tai se voi myöntää järjestämisoikeuksia hakemuksesta muillekin. Kilpailujen järjestäjä hankkii kilpailulle vastuuvakuutuksen. Kilpailut ovat jokkisrace kilpailuja.

Jos jotain uutta kokeillaan, AINA ensin lupa hallitukselta.

Kilpailun toimitsijana jokainen sitoutuu noudattamaan nolla-promillerajaa.

Toimitsijat luetaan kahteen eri tasoon:

Ykköstoimihenkilö = JR:n hyväksymät kilpailuhakemusmenettelyssä
Kakkostoimihenkilö = Järjestäjän hyväksymät

Kilpailujen ykköstoimihenkilöt:
- Turvallisuusjohtaja
- Kilpailutapahtumien johtaja
- Katsastuspäällikkö
- Valvoja ja kaikki kilpailun kilpailutuomarit

Ykköstoimihenkilöt kilpailuun hyväksyy JR ja heidät tulee olla nimettynä kilpailuhakemuksessa.

Kaikki muut toimitsijat ovat kakkostoimihenkilöitä ja heidän pätevyytensä tarkistaa kunkin kilpailun kilpailutapahtuman johtaja turvallisuusjohtajan kanssa ja heidän pätevyydestään sekä tehtävistään on yksin vastuussa molemmat edellä mainitut, ja vain he voivat ohjeistaa kakkostoimihenkilöitä.

Tapauskohtaisesti toimihenkilöt saavat erillisellä luvalla osallistua myös kilpailuun. Luvan myöntää hallitus. Näissä tapauksissa henkilöllä pitää olla pätevä sijainen.

TUOMARISTO JA KILPAILUTAPAHTUMIEN JOHTO:

Tuomariston päällikkönä toimii JR:n nimeämä valvoja. Valvoja toimii yhdessä kilpailutapahtuman johtajan kanssa. Kilpailutapahtuman johtajalla tulee olla apunaan vähintään kaksi kilpailutuomaria jotka toimivat rata-alueella tarkkaillen kilpailutapahtumia. Kilpailutapahtumien johtaja päättää liputuksista ja muusta kilpailun kulusta. Valvoja tarkkailee että liputukset ovat sääntöjenmukaisia, avustaa tarvittaessa kilpailutapahtuman johtajaa. Valvojan tehtävänä on huolehtia siitä että kilpailussa noudatetaan kaikkia JR:n sääntöjä, sekä viranomaismääräyksiä.

Tuomaristo:

Tuomaristo tarkistaa kilpailuun tarvittavat luvat ja hyväksyy osanottajat sekä katsastetut autot kilpailuun. Tuomaristoon tulevat kilpailutapahtumat ja muut kilpailun päätettävissä olevat sanktiot käsittelee tuomaristossa kilpailutapahtumien johto, valvoja, turvallisuusjohtaja ja yksi kilpailutuomari. Valvojan kanta on ratkaiseva. He voivat tarvittaessa käyttää apunaan muita kilpailun toimitsijoita. Tuomariston päätöksistä ei ole valitusoikeutta.

Tuomaristolla tulee olla sihteeri joka voi toimia myös kilpailutapahtuman johtajan sihteerinä, kilpailulähtöjä ajettaessa.

Kilpailutapahtuman johtaja:

Velvoitetaan tuntemaan säännöt ja toimimaan oikeudenmukaisesti kaikkia kohtaan. Hänen on puututtava kaikkiin sääntörikkomuksiin asianmukaisin toimin. Hän toimii kilpailutapahtumien johtajana. Hänen on käytettävä apunaan vähintään kahta kilpailutuomaria ja tarvittaessa muita asiaan liittyviä kilpailun toimitsijoita. Hänellä pitää olla apunaan kilpailun suorittamisessa, kunkin kilpailun tarpeen mukaan; radanvalvonnanpäällikkö, viestipäällikkö, lähtötuomarit, maalituomari, lähdön päällikkö, hinauspäällikkö, katsastuspäällikkö, sekä radanvalvonnan ja päälipun henkilöstö. Pääsihteeri on kilpailutapahtuman johdon apulainen. Kilpailutapahtumien johtaja kuuluu tuomaristoon. Kilpailutapahtuman johtaja on turvallisuusjohtajan kanssa vastuussa kilpailun järjestelyistä, myös ennen kilpailua.

Valvoja:

Velvoitetaan tuntemaan säännöt ja toimimaan oikeudenmukaisesti kaikkia kohtaan. Hänen on valvottava että sääntöjä noudatetaan. Hänen on käytettävä apunaan kilpailutapahtumien johtajaa ja kaikkia kilpailutuomareita, tarvittaessa tuomaristoa. Hänen on tarkastettava kilpailun tuomariston kanssa että kilpailulla on kaikki tarvittavat luvat ja kilpailu voidaan suorittaa turvallisesti sekä kaikkia viranomaismääräyksiä ja sääntöjä noudatetaan. Valvojan kanta tuomaristossa on ratkaiseva. Hänen toimipaikkansa on oltava sellainen että hän pystyy seuraamaan kilpailua. Valvoja kuuluu tuomaristoon ja on sen päällikkö.

Turvallisuusjohtaja:

Velvoitetaan tuntemaan säännöt ja toimimaan oikeudenmukaisesti, sekä niin että kilpailun turvallisuus on kunnossa. Hänen on raportoitava mahdollisista turvallisuus ja ympäristöasioiden puutteista ensitilassa kilpailuntapahtumien johdolle ja valvojalle. Hän on vastuussa että kilpailulla on kaikki tarvittavat luvat ja että viranomaismääräyksiä noudatetaan ja että sääntöjen määräämät turvallisuus- ja ympäristöasiat ovat kunnossa. Hän on vastuussa koko kilpailualueen turvallisuudesta. Hänen on käytettävä apunaan katsastuspäällikköä, järjestyspäällikköä ja varikkopäällikköä. Hänellä voi olla apunaan turvallisuuspäällikkö. Turvallisuusjohtaja kuuluu tuomaristoon. Turvallisuusjohtaja toimii kilpailun viestipäällikkönä.

Hän on kilpailutapahtuma johtajan kanssa vastuussa kilpailun järjestelyistä , myös ennen kilpailua. Kilpailuun saa järjestäjä nimetä muitakin johtajia tarpeen mukaan. He eivät kuitenkaan voi johtaa edellä mainittuja tehtäviä eikä toimialueita, eivätkä he kuulu tuomaristoon.

Kilpailutuomari:

Velvoitetaan tuntemaan säännöt ja toimimaan oikeudenmukaisesti kaikkia kohtaan. Hänen on raportoitava kaikista sääntörikkomuksista kilpailutapahtuman johtajalle. Hänen toimipaikkansa on kilpailusuorituksien aikana rata-alueella josta hän raportoi tarvittaessa kilpailutapahtumien johtajalle. Hänelle on järjestettävä rata-alueelta sellainen toimipaikka, josta hän näkee hyvin tarkkailemansa alueen. Kilpailutuomareista yksi kuuluu tuomaristoon.


KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN:

Kilpailun järjestäjä hankkii kilpailulleen kaikki viranomaisten määräämät luvat ja toimittaa lupien hakemiseen tarvittavat liitetiedot lupaviranomaisille ja täyttää luvissa mainitut lupaehdot. Nämä luvat tarkastetaan kilpailun ensimmäisessä tuomariston kokoontumisessa.

Kilpailunjärjestäjä on vastuussa kilpailun suorittamisesta ja vastaa kilpailun kaikista kustannuksista.

RADAT:

Suorituspaikoiksi hyväksytään radat joille on tehty asianmukaiset tarkastukset. Radat hyväksyy JR:n nimeämät henkilöt.

KILPAILUT JA LUOKAT:

Kilpailut ovat jokkisrace kilpailuja.

Luokat: Yleinen, Naiset, Nuoret, ja Seniorit.
Alaluokkina; JR1300, Pro Race (ent. JR3000), Etuveto, Etuveto ja kardaanit yhdessä (EVK) ja takamoottoriset.

Auton tekniikkasännöt samat kuin yleisessä 2100 euron luokassa. JR1300-luokka ajetaan, jos ennakkoilmoittautumisen jälkeen luokkaan on ilmoittautunut vähintään kuusi (6) kuljettajaa. Jos luokkaan on ilmoittautunut vähemmän kuljettajia, luokkaa ei kilpailussa ajeta.
JR1300 luokan autolla voi ajaa kalliimmassa luokassa siten, että auto myydään halvimman mukaan.
JR1300 autossa on oltava normaalin numeron perässä punainen J kirjain.

Jos autolla osallistutaan JR1300-luokkaan, sillä ei voi ajaa Pro Race-luokassa

Jokaisessa luokassa pitää osallistuvalle kuljettajalle mahdollistaa kaksi ensimmäistä ajokaavion mukaista lähtöä.
Kilpailun alaluokissa voidaan ajattaa niinkin, että jo alkuerässä tapahtuu karsintaa.
Kilpailun kutsussa pitää mainita kaikkien luokkien ajojärjestys.


KILPAILIJAT:

Kilpailijoiden tulee noudattaa nolla-promillerajaa, joka koskee koko kilpailupäivää, aamun ilmoittautumisesta autojen myyntiin asti.

Kaikilla kilpailijoiden tulee olla JR:n jäseniä, ja heillä on oltava kilpailemiseen oikeuttava ajajatutkinto voimassa. (lue ajajatutkinto-osa)

Nuortenluokkaan saa osallistua sinä vuonna kun täyttää 15-vuotta. Kauden aikana 18-vuotta täyttäneellä kuljettajalla on mahdollisuus ajaa kausi loppuun nuorten luokassa. Hänellä tulee olla huoltajana vähintään yleisenluokan kuljettajan pätevyyden omaava henkilö. Nuortenluokan huoltajan on opastettava huolettavaansa ja hänellä on oltava samat asiapaperit voimassa kuin yleisenluokan kuljettajalla. Nuorten luokkaan saa osallistua myös rokkiralli-sääntöjen mukaisella autolla, jolla ajetaan JR1300-luokassa.

NUORTEN LUOKAN POIKKEUSLUPA: Nuorten luokkaan voi osallistua 12-14 -vuotias henkilö, jonka juridinen huoltaja hakee JR:n hallitukselta poikkeuslupaa osallistumiselle. Poikkeusluvasta tulee ilmetä nuoren ajo-/kilpailukokemus ja perustiedot. JR hallitus myöntää tai kieltää kilpailuluvan hakemuksen perusteella. 12-14 -vuotias voi ajaa pelkästään nuorten luokassa. Poikkeuslupalainen ajaa debytanttiajon jokaisessa kilpailussa. Poikkeuslupa on voimassa toistaiseksi, mutta se voidaan evätä toistuvista musta/valkoisista tai mustista lipuista.

Naistenluokkaan saa osallistua naispuolinen henkilö, ja tyttö jolla on oikeus ajaa nuorten luokkaa.

Senioriluokkaan saa osallistua sinä vuonna kun täyttää 50 v.

JR:n AJAJATUTKINTO - Kilpailijaoikeus:

Kilpailijalla tulee olla JR:n myöntämä ajajatutkinto. Ajajatutkinnon tehtävät suoritetaan netissä. Tutkinnot ovat maksuttomia.

Ajajatutkinto on voimassa viisi vuotta siitä päivästä lukien, kun se on hyväksytysti suoritettu. Ajajatutkinnon haltijat velvoitetaan lukemaan säännöt vähintään vuosittain ja tarkastamaan mahdolliset sääntömuutokset ja uusimmat tiedotteet aina ennen kilpailuun ilmoittautumista. Ajajatutkinnon omaava velvoitetaan tuntemaan JR:n säännöt.

Debytantit, uudet kuljettajat.

Debytantti on vähintään sinä vuonna 15- vuotta täyttävä henkilö, jolla ei ole henkilöauton kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia.

Uudet kuljettajat tekevät ajajatutkinnon JR:n sivuilla ja hyväksyvät lukeneensa säännöt. Ajavat yhden debyyttilähdön, missä kilpailun toimihenkilöt näkevät kuljettajan autonkäsittelytaidot. Debyyttilähtö ajetaan ennen varsinaisen kilpailun alkamista. JR:n hyväksymä opastaja ja seuraa debytanttisuorittajaa kilpailun aikana ja kilpailun valvoja hyväksyy tai hylkää suorituksen. Debytanttilähdöt eivät ole kilpailulähtöjä, niissä seurataan kuljettajan auton hallintataitoa ja huomiokykyä. Debyyttikilpailijoilta ei peritä koulutus-, eikä osallistumismaksuja. Debytanttikilpailijan auto ei ole myyntivelvoitteen alainen jos ei sillä osallistuta varsinaisen kilpailun luokkiin. Debyytin hyväksytysti suorittaneelle kirjataan ajajatutkinto voimaan.

Nuorilla osallistumisoikeus myös yleiseen luokkaan holhoojan kirjallisella ja valvojan luvalla.


AUTO:

Kilpailija sitoutuu myymään autonsa ostotarjousmenettelyssä 1300/2100€ hintaan. Jokainen kilpailuun hyväksytysti ensikatsastuksessa katsastettu auton kuuluu ostotarjousmenettelyn piiriin. Jos autolla on ilmoittauduttu Pro Race-luokan lisäksi myyntiluokkiin mutts auto hajoaa Pro Racen jälkeen, eikä sillä ole ajettu myyntiluokissa, auto ei ole ostotarjousmenettelyssä mukana ja auton omistaja voi lastata auton trailerille kesken kilpailupäivän. Auton kaikki autourheilussa kilpailemiseen tarvittavat asiakirjat suositellaan luovutettavaksi uudelle omistajalle, myös muiden järjestöjen katsastuskortit. JR myöntää autolle katsastuskortin, kun auton tiedot on ilmoitettu JR-palveluun. Katsastuskortit tehdään kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. Katsastuskortti on ilmainen. Kilpailussa voidaan tehdä autolle, jota ei ole ilmoitettu JR-palveluun, pikakatsastuskortti.

Auton on täytettävä JR:n tekniset määräykset ja säännöt koko kilpailun ajan.


ILMOITTAUTUMINEN, osallistuminen:

Kilpailuihin ilmoittaudutaan JR:n sivuilla. JR-palvelu tarkistaa että kilpailijalla on tarvittavat; jäsenyys ja tutkinto voimassa. Mahdollinen karsinta suoritetaan niin että perusteena on ilmoittautumisjärjestys.

Kilpailun järjestäjä ilmoittaa kilpailukutsussa miten ilmoittautumismaksu suoritetaan.

Järjestäjällä on oikeus päättää osallistumismaksun suuruudesta.

JR-palvelu laatii lähtöluettelot ja julkaisee ne järjestäjän toimittamien kilpailuinfon ja aikataulujen kanssa JR:n sivuilla.

Kilpailupaikalla ilmoittaudutaan järjestäjän antaman aikataulun mukaan kilpailutoimistoon. Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella. Jos nuortenluokan kuljettaja ajaa myös yleisissä luokissa, on hänellä ilmoittautumisen yhteydessä oltava holhoojan lupa. Lupa on esitettävä kirjallisena. Lupa jää järjestäjälle.

Kilpa-autossa tulee olla voimassaoleva liikennevakuutus. Todistus vakuutuksen voimassaolosta on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.

Auton vaihto tai kuutiotilavuusluokan muutos tulee ilmoittaa kilpailupaikalla kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos auto on vaihtunut, voidaan autolle kirjoittaa kilpailussa pikakatsastuskortti.

Osallistumisen peruutukset tulee tehdä kilpailutoimistoon viimeistään annettuna ilmoittautumisaikana puhelimitse. Kirjallinen peruutus on tehtävä, jos järjestäjä sen vaatii.

Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista jos järjestäjä sen hyväksyy. Jälki-ilmoittautumismaksua ei peritä. Jos autoa tai kilpailijaa ei hyväksytä kilpailuun, palautetaan osallistumismaksut ilmoittautuneille.

Sääntöjenmukaisesti tehtyjen peruutuksien ilmoittautumismaksut palautetaan ainoastaan pankkiin, kilpailuun ilmoittautumiskaavakkeessa ilmoitetulle tilille. Palautukset tulee maksaa vähintään kahden viikon kuluttua kilpailusta.

Kilpailijoiden tulee ilmoittautua jokaisena niinä kilpailupäivinä kun hän osallistuu kilpailuun ja todistettava henkilöllisyytensä. Ilmoittautuminen tapahtuu järjestäjän antaman aikataulun puitteissa.

Ilmoitustaulu:

Kaikkien kilpailuun osallistuvien tulee lukea kilpailijainfo ja muut mahdolliset tiedotteet ja erityismääräykset kilpailun ilmoitustaululta ennen kilpailun ensimmäiseen lähtöönsä osallistumista. Ajokaaviot, lopulliset lähtöluettelot ja muut lisättävät tiedotteet sekä erityismääräykset julkaistaan ilmoitustaululla ja niiden julkaisusta on tiedotettava kuulutuksella. Kilpailijat velvoitetaan lukemaan nämäkin.

Auton vaihdot, peruutukset kilpailussa:

Kesken kilpailun tehtävät peruutukset, muutokset ja vaihdot tulee ilmoittaa viimeistään 10 min kuluttua siitä kun edellisen luokan viimeinen lähtö on maalissa.

Auton voi vaihtaa kilpailuun ensikatsastettuun autoon.

Kesken kilpailun tehtävät peruutukset kilpailutoimistoon, kuittausta vastaan, viimeistään 10 min kuluttua siitä kun edellisen luokan viimeinen lähtö on maalissa. On suotavaa että kesken luokan tapahtuvat keskeytykset ilmoitetaan tulostaululle pikaisesti.

Osallistuminen:

Kuljettaja katsotaan osallistuneeksi kilpailuun, kun järjestäjä on osoittanut kilpailijalle paikan ajaa.

Katsastus:

Autot katsastetaan kerran vuodessa. Auton turvallisuustarkastus tehdään kuitenkin jokaisessa kilpailussa. Vuoden ensimmäisestä katsastuksesta laitetaan leima katsastuskorttiin. Katsastuspäällikkö tarkistaa kortin, ja jos leima puuttuu, auto on katsastettava kilpailussa. Pistotarkastuksia tehdään kauden ja kilpailun kuluessa autoihin. Katsastus omilla varikkopaikoilla.

Katsastuspäällikkönä voi toimia senioriluokan kuljettaja.

Kilpailijan on ensikatsastettava autonsa annetun katsastusaikataulun puitteissa. Ensimmäinen katsastus on turvakatsastus. Autolla ajavien kilpailijoiden on oltava mukana tässä katsastuksessa, mukanaan ajovarusteensa. Auto on koko kilpailun ajan annettava tarvittaessa katsastettavaksi. Autojen on oltava sääntöjenmukaisia koko kilpailun ajan. Katsastus voi syystä kieltää osallistumisen lähtöön ja poistaa auton lähtöalueelta. Katsastus voi tarkistaa auton aina lähdön jälkeen ja antaa tarvittavia korjauskehotuksia koko kilpailun ajan. Katsastus voi hylätä auton kilpailusta kaadon tai vakavan vaurion tapahduttua.

Suositellaan, että jokaisella kilpailupaikalla tulee olla vaaka. Kuljettaja velvollinen tietämään autonsa paino ilmoittautuessaan kilpailuun, jonka järjestäjä mahdollisesti tarkistaa.


KILPAILUN KULKU:

Lähtöalue - kokonaisuus:

Lähtöalue jakaantuu kahteen alueeseen. Keräilyalue ja lähtöalue.

Keräilyalue: Kilpailijan on saavuttava keräilyalueelle kun lähdönnumerotaulu osoittaa hänen lähtöään. Keräilyalueella saa tehdä huoltotoimenpiteitä ja avustajia saa olla alueella.

Lähtöalue: Kilpailijan on siirryttävä lähtöalueelle järjestäjän kehotuksesta. Lähtöalueella saa tehdä huoltotoimenpiteitä vain jos järjestäjä antaa siihen luvan.

Lähtöviivalla on auto pidettävä sillä paikalla johonka lähdönjärjestely sen määrää.

Kaistanvaihtoalue:

Alkaa lähtöviivasta ja päättyy merkkeihin. Kaistavaihto tällä alueella on sallittu vain jos se ei haittaa kanssakilpailijaa. Haittaavan kaistanvaihdon tuomitsee lähtötuomarit ja päätöksestä ei voi tehdä valitusta.

Lähtötapa – vilppilähtö:

Lähetys tapahtuu valolähetyksenä. Lippulähetys on käytössä poikkeustapauksissa. Lähetystavan esittely tulee pitää aina ennen kilpailun alkamista. Lähetystavan esittelyssä esitellään toiminta keräily- ja lähtöalueella ja lähetystapa sekä säännöt vilppilähdöstä. Ennen lähettämistä on esitettävä 10sek taulu ja lähettäjän on toimittava selväeleisesti. Vilppilähdön tuomitsee lähtötuomarit ja päätöksestä ei voi tehdä valitusta.

Vilppilähdön ottanut kuljettaja voi kuitata vilppilähdön jättäytymällä viimeiseksi ennen tiettyä rajaa. Raja merkitään selvästi ja on ratakohtainen, kuitenkin enintään ensimmäiseen ratatuomaripisteeseen asti. Vilppilähdönkuittausrajan merkitseminen ilmoitetaan ilmoitustaululla. Jos kuljettaja ei jättäydy viimeiseksi, vilppi jää voimaan. Selkeästi tahallisesta vilppilähdöstä tuomitaan vähintään varoitus.

Virheellinen ajo tai teko:

Syyllistyminen virheelliseen ajoon on tuomittava. Syyllistyminen virheelliseen tekoon on tuomittava. Tuomioina voi olla joko varoitus, hylkääminen tai kilpailukielto.

Varoitus esitetään kilpailussa musta/valkoisella lipulla. Kaksi varoitusta samassa kilpailussa johtaa hylkäämiseen. Jos hylkäämiseen johtanut teko on törkeää voi tuomaristo kahden varoituksen jälkeen sulkea kilpailijan koko kilpailusta.

Tuomaristo voi myös esittää kilpailijalle kilpailijakieltoa. Tämän päätöksen tekee JR:n hallitus.

Myös auton tai kuljettajan sääntöjenvastaisuus voi aiheuttaa kilpailusta hylkäämisen. Hylkääminen esitetään kilpailussa mustalla lipulla

Virheellistä ajoa on mm: kiilaaminen, painaminen, työntäminen, törmääminen, radan ulkopuolella ajo, haittaava kaistanvaihto, holtiton ajo , toistuva kilpailunjärjestäjän ohjeiden ja sääntöjen laiminlyönti.

Hylkäämiseen johtavaa virheellistä ajoa on; ohittaminen tai törkeä virheellinen ajo keltaisen lipun vaikutusalueella, osuminen tai törmääminen liputettuun esteeseen, tai joku edellisistäkin kohdassa mainituista jos se katsotaan törkeäksi. Keltaisen lipun vaikutusalueella ajoa on tarkkailtava, tarvittaessa tuomittava ja vaadittava kilpailijoiden sen sääntöä noudattamaan: Lieväkin virheellinen ajo keltaisen lipun vaikutusalueella on aina tuomittava. Myös auton tai kuljettajan sääntöjenvastaisuus voi aiheuttaa hylkäämisen.


LIPUTUKSET:

Liputukset päättää kilpailutapahtumien johtaja. Liputukset näytetään päälippupisteessä kilpailijanumeron kanssa ja ilmoitustaululle tulee tieto liputuksesta ja liputuksen syystä. Kaikki liputukset on kuulutettava, myös muuttuneet.

Radanvalvonnan käytössä:

Keltainen lippu;

Näytetään aina heilutettuna. Radanvalvontapiste näyttää lippua jos sillä valvontaosuudella on este radalla. Kahta lippua jos radalla on henkilöitä tai rata on vaarallisesti tukossa.

Kilpailijoiden on hidastettava vauhtia, oltava valmiit jopa pysähtymään. Ohitus keltaisen lipun vaikutusalueella on kielletty. Syyllistyminen virheelliseen ajoon keltaisen lipun vaikutusalueella on tuomittava vähintään varoituksella.

Valkoinen lippu;

Näytetään aina heilutettuna. Radanvalvontapiste näyttää lippua jos valvontaosuudella on muita kilpailijoita hitaammin liikkuva kilpa-auto.

Kilpailija valmistautuu ohittamaan hitaasti liikkuvan kilpa-auton, jonka saa ohittaa myös silloin jos alueella on keltainen lippu esillä.

Punainen lippu;

Näytetään aina heilutettuna. Näytetään jos kilpailunjohto sitä esittää. Radanvalvontapiste voi omalla päätökselläänkin liputtaa punaista lippua jos tilanne sitä vakavasti vaatii. Liputuksesta on annettava välittömästi tieto johdolle.

Lähtö on keskeytetty. Kilpailijoiden tulee valmistautua pysähtymään, lopetettava kilpaileminen ja siirryttävä varikkopaikalleen. Lähtö uusitaan sen ajolohkon viimeisenä lähtönä.

Uusittavaan lähtöön eivät saa osallistua ne joiden syystä punaiset liput esitettiin. Uusittavan lähdön autot on oltava sääntöjenmukaisessa kunnossa. Keskeytetyssä lähdössä mustan lipun saaneet eivät saa osallistua uusittavaan lähtöön. Varoitukset jäävät voimaan.

Huomiolippu - punakeltaraitainen

Näytetään paikallaan olevana, johdon määräyksestä jos sillä valvontaosuudella on radanpinta tai radanpitävyys on heikentynyt. Tiedotetaan myös kuulutuksella.

Turvalippu/valo – oranssi:

Oranssi esitetään kun rata on hyväksytty kilpailuun. Oranssi poistuu kun lähtö voi tapahtua ja tulee esiin kun lähtö lopettanut kilpailemisen Kilpailun jälkeen oranssi siirtyy ostotarjouspaikalle esille ja poistuu kun lastaukset voivat tapahtua.

Päälippupisteessä - kilpailijanumerolla:

Tekniikkalippu – musta/oranssi:

Tekniikkalippu tuomitaan jos autossa on kilpailun turvallisuutta tai ympäristöä vaarantava vika. Kilpailija katsotaan keskeyttäneeksi päätöksenteon hetkellä.

Kilpailija katsotaan keskeyttäneeksi lipun antamishetkellä. Lipun nähdessään kilpailijan lopetettava kilpaileminen ja siirryttävä turvallisesti pois radalta, omalle varikkopaikalleen. Saa jatkaa kilpailua jos vika on korjattu ja saavutettu tulos osoittaa hänelle paikan ajaa.

Hylkäys - Mustalippu:

Kilpailijan ajosuoritus on hylätty. Kilpailija ei saa enää jatkaa siinä luokassa. Kilpailija on syyllistynyt hylkäämiseen johtavaan virheelliseen ajoon tai tekoon.

Kilpailija voi halutessaan käydä tiedustelemassa kilpailun johdolta hylkäämisen perusteet. Tehdä halutessaan valvojalle valituksen jonka tuomaristo pikakäsittelyssä tutkii. Valituksen voi tehdä suullisena, tai valvojan niin esittäessä, kirjallisena. Tuomaristo voi, jos tapaus on törkeä, sulkea kilpailijan koko kilpailusta ja/tai poistaa kilpailijan tuloksista.

Tuomaristo voi kilpailunjohdon esityksessä esittää kilpailijalle kilpailukieltoa, jonka JR:n hallitus käsittelee ja päättää.

Esitys kilpailukiellosta tulee jos kilpailija syyllistyy törkeään virheelliseen ajoon tai tekoon.

Liputettuun esteeseen törmääminen - Musta lippu: Sanktiona kilpailukielto, maksimissaan kolme (3) kuukautta. Käsitellään tapauskohtaisesti.

Varoitus – musta/valkoinen lippu:

Kilpailija on annettu varoitus, hänen ajoaan tarkkaillaan edelleen. Kilpailija on syyllistynyt lievään virheelliseen ajoon tai tekoon. Kilpailija saa jatkaa kilpailemista. Toinen varoitus kilpailussa aiheuttaa kilpailun siitä luokasta hylkäämisen, eli mustan lipun.

Kilpailija voi halutessaan käydä tiedustelemassa kilpailunjohdolta varoituksen perusteet. Tehdä halutessaan valvojalle valituksen jonka tuomaristo pikakäsittelyssä tutkii. Valituksen voi tehdä suullisena, tai valvojan niin esittäessä, kirjallisena.

Vilppilähtö – taulu:

Kilpailija on syyllistynyt vilppilähtöön. Tuomiosta ei ole valitusoikeutta.

Lähtö päättyy:

Lähtö päättyy ruutulippuun. Lähdön päättymisen jälkeen lopetetaan kilpaileminen turvallisesti ja siirrytään järjestäjän ohjeiden mukaan omalle varikkopaikalle. Jos ruutulipun jälkeen jatketaan kilpailemista, eli ajetaan ylimääräisiä kierroksia, siitä seuraa AINA musta lippu kaikille, jotka tähän syyllistyvät.

Jos joku kuljettaja työnnetään jatkopaikalta pois radalta mustan lipun arvioisesti viimeisen ratatuomaripisteen jälkeen, saa kärsinyt osapuoli osallistua ajokaavion seuraavaan lähtöön ylimääräisenä autona. Tämä kyseinen kuljettaja lähtee muiden viivalla olevien autojen takaa ja saa valita itse lähtöpaikkansa.

Kaato:

Kilpailijan tulee kaadon jälkeen keskeyttää kilpaileminen ja autoa ei saa ajaa tämän jälkeen. On käytävä tarkastuksessa joka vasta myöntää luvan jatkaa kilpailua. Kilpailija viedään tarkastukseen kaatokiidolla. Auto tuodaan järjestäjän toimesta katsastukseen ja tämän jälkeen joko varikkopaikalleen tai järjestäjän määräämään paikkaan. Katsastus voi antaa luvan jatkaa autolla kilpailussa. Kilpailija voidaan poistaa lähdöstä myös tekniikkalipulla, vakavan vaurion tapahduttua.

Lähtöjen välinen aika:

Kilpailijalle pitää taata vähintään viiden (5) minuutin huoltoaika lähtöjensä välille. Tämä aika alkaa kun kilpailijan edellinen lähtö on lakannut kilpailemasta. Järjestäjän on huomioitava kilpailupaikan erityispiirteet tätä aikaa mitattaessa.

Karsiutuneet, keskeyttäneet ja lastaus:

Auto tulee säilyttää omalla varikkopaikalla tai järjestäjän määräämässä paikassa. Autoon ei saa koskea ennen kuin ostotarjousmenettely on päättynyt ja oranssi on poistunut. Lastaaminen voidaan suorittaa tätä ennen jos kilpailunjohto antaa siihen luvan ja siihen on perusteltu syy.

Jos myyntivelvoitteinen auto lastataan ja/tai viedään pois ennen ostotarjousmenettelyä ilman kilpailunjohtajan lupaa, se on kilpailukieltoon johtava teko. Asia käsitellään JR:n hallituksessa, joka päättää kilpailukiellon pituudesta. Pääsääntöisesti kilpailukiellon pituus on yksi (1) vuosi.

Varikko:

Jokaisen kilpa-auton alla tulee olla vähintään auton kokoinen ehjä nesteitä läpäisemätön suoja koko kilpailun ajan. Kilpailijalla tulee olla helposti saatavilla vähintään 6 kg hyväksytty ja tarkastettu käsisammutin. Kilpailijalle tulee olla helposti saatavilla riittävän kokoinen öljynimeytysmatto tai vastaava. Kilpailijan tulee huolehtia että ongelmajätteet ja muut jätteet toimitetaan asianmukaisiin keräyspisteisiin. Kilpailussa tapahtuvasta ympäristövahingosta on ilmoitettava välittömästi järjestäjälle, ohjeiden mukaan.

Kilpailija vastaa varikkopaikkansa siisteydestä ja turvallisuudesta. Järjestäjän kilpailusäännöissä ja tiedotteissa antamia ohjeita on noudatettava.

Park fermé:

Säännöt määritellään tarvittaessa kilpailun säännöissä.


OSTOTARJOUSMENETTELY – MYYTY AUTO:

Ostotarjousoikeus:

Ostotarjousoikeutta ei ole kilpailun tuomaristolla, eikä kilpailutuomareilla.

Ostotarjousoikeus on kun omaa JR:n myöntämät, voimassa olevat; jäsenyys ja vähintään netissä suoritettu ajajatutkinto. Tämän oikeuden ostotarjouksien tekijä todistaa ostotarjousta tehdessään itse JR-palvelusta tulostamallaan JR-todisteella. Todiste on voimassa toistaiseksi.

Ostotarjouksia voi kukin oikeudet omaava ja JR-todisteen esittävä tehdä yhden kappaleen kilpailupäivää kohden. Ostotarjouksia voi tehdä kaikista kilpailussa mukana olleista autoista, jotka ovat kunakin päivänä myyntilistalla. Ostotarjousta tehdessä on myös todistettava henkilöllisyytensä kuten ilmoittautumisessakin määrätään.

Ostotarjouksen käsittelymaksu on 20 euroa.

Toimitsijat:

Toimitsijoiden ostotarjousmaksu voi olla maksuton jos järjestäjä niin päättää.

Kilpailijat:

Kilpailijalla on oikeus tehdä enintään kolme (3) ostotarjousta kilpailupäivää kohden, poislukien ProRace-luokan kuljettajat. Heillä on oikeus tehdä yksi (1) ostotarjous kilpailupäivää kohden. Ostotarjouksia voi tehdä kaikista kilpailussa mukana olleista autoista, jotka ovat kunakin päivänä myyntilistalla. Nämä kaikki voivat olla myös suojatarjouksia omasta ajamastaan autosta. Suojatarjouksen käsittelymaksu on 10 euroa.

Ostotarjoukset yleistä:

Jos tarjous on suoja, merkitään ostotarjouskuittiin sana suoja tai ruksi sille varattuun kohtaan. Jos autosta ei ole tehty muita kuin suojia, ei autoa myydä ostotarjousmenettelyssä. Suojan voi siis tehdä joku muukin kuin ainoastaan autolla kilpailuun osallistunut kilpailija.

Tarjoukset tulee tehdä niinä kilpailupäivinä kun kyseinen auto on myytävien autojen listalla.

Jo tehdystä tarjouksesta on vastuussa ostotarjouksen tekijä ja väärin tehtyjen ostotarjouksien maksuja ei palauteta, eikä ostotarjousta voi tehdä uusiksi.
Jos virhe johtuu järjestäjästä, palautetaan ostotarjouksen käsittelymaksu ostotarjouskuittia vastaan.

Ostotarjouksen tekijä on vastuussa ostotarjouskuitin tiedoista ja ostotarjouskuitti on kilpailun virallinen asiakirja. Ostotarjouskuittiin kirjoitetaan: tarjouksen tekijän nimi, JR-jäsennumero, ostettavan auton numero, tarvittaessa ”suoja” ja kuitti allekirjoitetaan tekijän toimesta. JR1300 luokan auton ostotarjouslappuun on kirjoitettava myös J- kirjain. . Arpomistilanteissa valitaan aina ulkopuolinen arpalapun nostaja.

Ostotarjouksien vastaanotto alkaa järjestäjän ilmoittamana aikana ja jatkuu vähintään 15 minuuttia siitä kun kilpailun viimeinen kilpailulähtö on lakannut kilpailemasta, tai siitä kun myytävien autojen lista on julkaistu ostotarjouspaikalla. Jos myytävien autojen lista julkaistaan on sen julkaisu tiedotettava kuulutuksella.

Ostotarjouksien purku:

Järjestäjällä on oltava riittävästi osaavia toimitsijoita hoitamaan ostotarjouksien vastaanotot, järjestelyn ja purun. Järjestäjän on oltava huolellinen lajitellessaan ja käsitellessään kuitteja, että ne kohdistuvat arvonnassa oikeille autoille.

Jos autosta on tehty useampia tarjouksia, arvotaan auto tuomariston nimeämien henkilöiden toimesta.

Järjestäjän edustaja laittaa kunkin auton kuitit ”arvontakoriin” joista tuomariston nimeämä henkilö arpoo yhden. Tämän jälkeen tieto kuulutetaan ja kuitti siirtyy ”parittajalle”. Parittaja siirtyy kehään jossa auton ostajalla on aikaa saapua kehään enintään 5 minuuttia. Jos ostaja ei tässä ajassa saavu, arvotaan kyseinen auto uudestaan, ilman tätä jo arvottua kuittia. Ostajalla tulee olla 1300/2100€ rahaa parittajan luo tullessaan, jos ei, arvotaan auto silloin uudestaan, ilman tätä jo arvottua kuittia.

Jos ostajalla on esittää myytävän auton katsastuskortti kehässä, ei rahoja tällöin tarvitse esittää.

Jos auton myynnissä on kehässä epäselvyyksiä siirtyy parittaja välittömästi arvotun kuitin kanssa arpomista valvovan tuomarin luo ja kaikkien autojen myyntimenettely keskeytetään siksi aikaa.

Kun auto myydään ja myyjä vaatii nimen ja tiedot auton tulevasta omistajasta, tulee uuden omistajan ne antaa. Jos uusi omistaja ei niitä suostu antamaan, on auton myyjällä oikeus pyytää ne halutessaan tapahtuman järjestäjältä kilpailupaikalla.

Myyty auto:

Autosta saa poistaa kuljettajan istuimen, turvavyöt, nascar-verkon ja mahdollisen in-car kameran. Nämä poistaa auton myyjä. Talvirengassäännöillä ja välikelin rengassäännöllä ajetussa kilpailussa viimeksi ajetut renkaat saa myyjä poistaa. Tilalle pitää myyjän asentaa vähintään tieliikenneasetukset täyttävät kesärengassäännön mukaiset renkaat vanteineen. Muussa tapauksessa ne renkaat jolla autolla on ajettu viimeinen kilpailulähtö, kuuluvat myös ostettuun autoon. Kaikki muut kilpailussa autossa kiinni olleet auton osat ja osakokonaisuudet pitää luovuttaa ostajalle. Yllä luetellut voi halutessaan irroittaa ennen turvalipun laskemista.


TULOKSET JA PALKINNOT

Lähdön tulos määräytyy seuraavasti:

- maaliin tulleet, maaliintulojärjestyksessä
- vilppilähdön tehneet maaliintulojärjestyksessä
- keskeyttäneet ajetun matkan mukaisessa järjestyksessä
- keskeyttäneet saman matkan ajaneet keskeyttämisjärjestyksessä
- keskeyttäneet vilppilähdön tehneet ajetun matkan mukaisessa järjestyksessä
- keskeyttäneet saman matkan ajaneet, vilppilähdön tehneet, keskeyttämisjärjestyksessä
- keskeyttäneeksi tuomitut päätöksenteon järjestys huomioiden
- lähtöön osallistumattomien, sijoitus määräytyy aikaisemman menestyksen mukaan, tai jos ei tämäkään tuo selvyyttä, ratkaistaan sijoitus arvalla.

Maalituomari kirjaa ja ratkaisee lähdön lopullisen tuloksen edellä mainittuja sääntöjä noudattaen. Maalituomarin päätös on lopullinen ja siitä ei voi tehdä valitusta.

Lopulliset tulokset hyväksyy tuomaristo.

Palkittavat:

Järjestäjä ilmoittaa kilpailun kutsussa palkittavien määrät luokittain. Kuitenkin niin että vähintän kolme parasta palkitaan luokittain. Palkinnot ovat pokaaleita tai vastaavia. Muuten lisäpalkintojen jakaminen ja laatu on järjestäjän päätettävissä.

Tulokset:

Kilpailun luokissa pitää ajattaa niin että tulokset saadaan Jokkisrace.net pistepörssin pistetaulukkoa käyttäen kaikille, eli kymmenelle parhaalle. Jos osallistujia vähemmän kuin kymmenen, kaikki saavat sijoituksen.


Jokkis Race (JR) Turvallisuusmääräykset

JR:n järjestämissä tai valvomissa kilpailuissa pitää olla voimassa oleva radantarkastus,sekä viranomaisten kanssa suoritettu turvatarkastus.

Radantarkastuksen suorittaa JR:n nimeämä radantarkastaja. Tarkastus on voimassa viisi vuotta tai siihen asti kun radalle tehdään muutoksia.

Todistus tarkastusten voimassaolosta on esitettävä kilpailun valvojalle ennen kilpailua.

Kilpailussa tulee olla käytössä ambulanssi miehistöineen koko kilpailun ajan. Miehistöstä vähintään toisen tulee olla ensihoitajan pätevyyden omaava.

Lisäksi paikalla tulee olla palontorjuntayksikkö,jossa riittävä määrä palomiehiä.

Jokaisella radanvalvontapisteellä tulee olla lisäksi väh. 6kg sammutin,sekä väline oven väkivaltaiseen aukaisuun.

Kilpailun valvoja tarkastaa ennen kilpailua,että jokaisen pisteen läheisyydessä on riittävä määrä henkilökuntaa.

Kilpailun johtajan, turvallisuuspäällikön,päälipun,lähtötuomarin,ratatuomareiden,pelastushenkilökunnan ja hinauksen kesken oltava toimiva puhelinyhteys koko kilpailun ajan.

JR:n radantarkastaja tarkastuksessaan määrittää monellako autolla lähtöjä voidaan ajaa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ratatuomaripisteiden turvallisuuteen,sekä yleisön katselupaikkojen turvallisuuteen.

On myös huomioitava,ettei ettei radalla tai sen läheisyydessä ole kaadon tai törmäyksen sattuessa mitään kuljettajalle erityisen vaarallista.(esim. kaiteiden päät tai traileriparkki liian lähellä yms).

Ratavalvontapisteet on numeroitava riittävän näkyvästi ajosuuntaan kuljettajan näkökenttään. Kilpailuissa voi olla käytössä nopeustutka, jonka paikkaa vaihdellaan ratapisteeltä toiselle kisan kuluessa. Nopeustutkalla valvotaan kuljettajien ajonopeuksia keltaisen lipun vaikutusalueella.

Kesäkilpailuissa käytetään 1-lippujärjestelmää,ellei valvoja toisin määrää.

Jääratoja koskevat samat määräykset. Jääratakilpailuissa käytössä 2-lippujärjestelmä,ellei valvoja toisin määrää. Valvottu lämmitysrata pakollinen jääratakilpailuissa.

JR:n radantarkastaja tai valvoja tarkastaa radan turvallisuuden ennen kilpailua.

Kaikissa kilpailuissa on käytössä oranssi turvalippu tai valo,jonka paikka on yleensä johtotornissa. Lipun tulee näkyä lähettäjälle ja lähtöalueelle. Tarvittaessa käytettävä apulippua. Lipun käytöstä määrää kilpailun johtaja. Lähtöä ei voi lähettää ennen kun lippu on poistunut näkyvistä, ja lippu tulee näkyviin kun edellinen lähtö on saapunut maaliin. Kilpailun päätyttyä lippu nostetaan näkyviin, eikä autoja saa lastata ennen kun lippu on laskenut.


Jokkis Race (JR) Tekniikkasäännöt

Tekniikkasäännöt lukitaan kolmeksi vuodeksi (2024-2026). Turvallisuuden niin vaatiessa, voidaan tekniikkasääntöjä muuttaa kyseisellä aikavälilläkin.

Kilpa-auton voi rakentaa umpikorisesta sarjatuotanto henkilöautosta. Urheiluautot (esim.Porsche) eivät ole sallittuja (Katso poikkeus koskien Pro Race-luokkaa). Jos epäilee auton sopivuutta,on kysyttävä JR:n hallitukselta, joka ottaa asian käsittelyyn.

Autojen vähimmäispainot kisakunnossa kilpailussa ilman kuljettajaa:
enint.1050cm3550kg
enint.1350cm3630kg
enint.1450cm3660kg
enint.1650cm3710kg
enint.1680cm3710kg (kupla)
enint.1850cm3760kg
enint.2050cm3790kg
enint.2500cm3870kg
yli2500cm3950kg

Tarvittaessa voi käyttää metallisia lisäpainoja. Painot on sijoitettava tavaratilaan,tai ohjaamoon kuljettajan viereen "repsikan" paikalle. Lisäpainojen kiinnityspisteet on vahvistettava väh. 3mm vahvuisella metallilevyllä koko painon alalta. Vahvikelevy hitsattava kiinni lattiaan,sekä kynnyskoteloon ja keskitunneliin erityisen huolellisesti. Painojen kiinnitys koriin väh. 4kpl 10mm läpipulteilla.

Korirakenteita ohjaamon ympärillä ei saa keventää,eikä muutenkaan heikentää. Korin ulkomuodon tulee säilyä alkuperäisenä lokasuojia ja konepeltiä lukuunottamatta. Auton sisäverhoilut saa poistaa. . Sallitaan puskureiden irroitus, mikäli kaikki ulkonevat kiinnikeraudat myös poistetaan. jos puskurit jätetään, kunnolliset lisäkiinnikkeet erityisesti puskurien päät: mustaoranssi lippu käytössä. Istuimet on poistettava. Paloseinien oltava tiiviit. Etumoottoristen autojen paloseinää saa siirtää enint. 30cm ohjaamoon päin. Takamoottoristen autojen paloseinä saa alkaa heti pääkaaren takaa,mutta ei saa ulottua sivuikkunoiden alareunaa korkeammalle. Kardaanitunneli pidettävä väh. alkuperäisen lujuisena. Korin vahvistamiseen käytettävän materiaalin vahvuus saa olla enint. 1mm. Tavaratilojen sisäpuolisten rakenteiden vahvistamiseen saa käyttää materiaalivahvuutena 3mm.

Ohjaamon läpi vedettävät bensa-öljy ja vesiputket suojattava. Ohjaamon läpi vedettävät ilmakanavat oltava metallisia, halkaisija enint.25cm ja max.2 kpl.

Vauhtipyörän kotelon ja vaihdelaatikon päälle asennettava kudoskumi on pakollinen niissä kardaanivetoisissa autoissa, joissa vauhtipyörän kotelo sijaitsee moottoritilassa. Kudoskumin paksuus vähintään 10 mm, vähimmäisleveys 150 mm. Teräksinen vauhtipyörän räjähdyssuoja on pakollinen kardaaniautoissa, joissa tekniikkaa on siirretty alkuperäiseltä paikalta. Räjähdyssuojan materiaali vähintään 6 mm teräslevyä. Suojan vähimmäisleveys 150 mm ja sen on sijaittava vauhtipyörän/kytkimen linjalla.

Jos kuljettajan oven rakenteet eivät ole alkuperäiset, on oven sisäpuolelle kiinnitettävä tukevasti (25cm kiinnityspiste-välein) 1mm vahvuinen alumiini-tai teräspelti. Niittaus noin 20cm välein. Neliovisissa autoissa takaovet hitsattava kiinni. Ikkunamekanismit saa poistaa. Etuovien lisälukitseminen kumipannalla. Etuovien avausmekanismit toimittava sisä-ja ulkopuolelta.

Etu-ja takaluukun alkuperäiset lukot poistettava, ja korvattava tappi-sokka lukituksella.Muutokset moottoritilan kannessa sallittu tekniikan sovittamiseksi sisäpuolelle.

Ylhäältä katsottuna lokasuojien peitettävä pyörät. Lokasuojien kiinteät metalliset levikkeet sallittu, enint. 7,5cm/puoli.

Pohjapanssari saa olla enint. 6mm teräslevyä, ja jäätävä korilinjojen sisäpuolelle. Kiinnitys tukevasti. Vanerilevyt saa olla paksumpia.

Hinaussilmukat edessä ja takana sijaittava korilinjojen sisäpuolella,halkaisija väh. 40mm.

Tuulilasin oltava kerroslasia. Tuulilasin saa korvata 3mm polykarbonaatilla. Molempien etuovien alkuperäinen ikkunalasi on poistettava. Kuljettajan oven ikkuna-aukon kohta pitää suojata vähintään metallisella turvaverkolla (silmäkoko max. 2cm, langan vahvuus min. 2mm). Lisäksi kuljettajan oven ikkuna-aukosta vähintään 50% (takaosa/kuljettajan pään kohta) on peitettävä vähintään yhden millimetrin paksuisella polykarbonaattimuovilla joko metalliverkon sisä- tai ulkopuolella. Muovipleksiä (vahvuus vähintää 3mm) voi käyttää ainoastaan, jos se sijoitetaan verkon ulkopuolelle. Jos polykarbonaattimuovia/muovipleksiä ei käytetä, kuljettajalla tulee olla suojalasit/visiiri. Suojalasien/visiirin käyttöä suositellaan muutenkin tuulilasin hajoamisen takia. Kuskin puolella lisäksi "nascar"-verkko suositeltava. Matkustajan puolen ikkuna-aukon voi suojata joko metalliverkolla tai vähintään 1mm:n paksuisella polykarbonaattimuovilla. Verkkoa suositellaan myös matkustajan puolelle. Myös pelkkä polykarbonaatti+nascar-verkko -yhdistelmä on sallittu. Muut lasit voi korvata 3mm kirkkaalla muovilla. "Numeroikkunat" saa olla pellistä. Jos autossa ei ole ovissa ikkunankarmeja, tulee autossa olla polykarbonaatti+nascar-verkko kuljettajan ovessa.

Suositellaan tuulilasille huuruun menon estämiseksi puhallus tai muu korvava laite.

Kilpailunumerot tulee olla mustat, selkeät ja näkyvät. Kilpailunumerot tulee sijaita takasivuikkunoissa ja takalasin vasemmassa alareunassa - valkoisella pohjalla. Autoa edestäpäin katsottaessa, on myös oltava selkeä kilpailunumero.
JR1300 luokan autossa pitää olla numeron lisäksi punainen J-kirjain. Pro Race -luokassa numerot pitää olla punasävyiset.

Kuljettajan istuin oltava kilpailukäyttöön tarkoitettu korkeaselkänojainen verhoiltu kuppi-istuin. Istuin sijaittava pituussuunnassa katsottuna alkuperäisellä paikalla. Istuin kiinnitetään lattiaan hitsattuihin väh. 5x50mm 50cm pituisiin lattarautoihin. Kiinnitys 4kpl 8mm läpipulteilla. Istuimen alkuperäisiä kiinnityskohtia saa käyttää. Istuimen jalustan oltava lujatekoinen. Istuimen saa poistaa myynnin yhteydessä.

Vähintään 42,4 x 3,2 mm saumallisesta tai 38 x 2,5 mm saumattomasta putkesta tehty turvakehikko pakollinen. Kehikkoon sisältyy korilinjoja myötäilevät yhtenäisestä putkesta taivutetut pääkaari ja etukaari. Pääkaaren ja etukaaren yhdistää 3kpl pitkittäistukea katon mukaisesti,sekä pitkittäiset ovituet molemmin puolin, kuskin puolella oltava 2 kpl. Poikittaistuki pääkaaren alaosaan. Korilinjan sivuilla kulkevat pitkittäistuet pääkaaren yläkulmista taaksepäin kiinnitetään takalattiaan tai sisälokasuojiin tai muuhun kiinteään korin osaan. Diagonaalituki pääkaaren yläkulmasta toiselle puolelle alas. Lisäksi turvakehikossa tulee olla kuljettajan puoleisen etuyläkulman vahvistus. Putken pituus vähintään 30cm, materiaali kuten muukin turvakehikko. Pääkaari ja etukaari hitsattava kummaltakin puolelta ovitolppiin väh 2 x 5cm pituudelta lattaraudoilla. Pääkaaren ja etukaaren kiinnityskohdat lattiaan vahvistettava väh. 2,5mm pellillä ja suositus on, että pelti hitsataan myös lattian pystyosiin noin 5cm korkeudelta. Peltivahvistusten kokosuositus 20x20cm. Vahvistettuihin kohtiin pultataan 3mm paksuiset ja 100cm2 (kokosuositus) kokoiset teräslevyt joihin kaaret hitsataan. Pulttaus 3kpl 8mm läpipulteilla. Takatukien kiinnitys koriin samalla tavalla,mutta saa toteuttaa hitsaamalla. Alkuperäisten takamoottoriautojen (ei volkkarit eikä skoda) etupää tulee suojata U-muotoisella kaariputkella. Kiinnitys etukaaren alapäihin ja etuakseliston tukipisteisiin. Turvakehikon saa tehdä myös ns. puolisivukaarilla.

6-pisteen tehdasvalmisteinen turvavyö pakollinen. Kiinnityspisteet tulee vahvistaa väh. 3mm teräslevyllä. Kiinnitys pulteilla (silmukkapulteilla) mutteriin tai kierteytettyyn väh. 10 mm teräslevyyn. Kierteenä 7/16"-20UNF tai 10mm millikierre. Auton alkuperäisiä turvavyön kiinnityspisteitä saa käyttää. Kun moottorin paikkaa on vaihdettu (ev-autosta tehty tuuppari) tulee takakiinnitys tehdä turvakehikkoon poikittain hitsattuun kaariputkeen (vyöt putken ympäri). Turvavyöt saa poistaa myynnin yhteydessä.

Autossa oltava ulko-ja sisäpuolinen päävirtakatkaisija. Ulkokatkaisija tuulilasin vas. alakulmassa.

Polttoainesäiliöksi hyväksytään auton alkup. tankki tai siitä pienennetty. Metallinen tai muovinen veneen tankki, tai metallinen "jerrykannu". Bensatankki on kiinnitettävä tukevasti tavaratilaan. Ruiskuissa saa käyttää omaa tankkia omalla paikalla. Polttoaineena saa käyttää kaikkia polttoaineita, joita saa vapaasti jakeluasemien pumpuilta. Tällöin myös E85 on sallittu, jolloin se on myös ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Vähintään yksiosainen tuleltasuojaava ajopuku pakollinen. Jalkineen ja hanskat tätyy olla nahkaiset tai tulelta suojaavat. Jalkineet varrelliset. Tuleltauojaava kypäränhuppu pakollinen. Kaulassa pidettävä niskatuki pakollinen. Ns. Motocross-niskatuki on sallittu. Kypärä täytyy olla väh. E-hyväksytty moottoripyörä- tai autourheilukäyttöön tarkoitettu.

Moottorilohkon tulee olla automalliin kuuluva tai sääntöjenmukainen vierasmoottori. Iskunpituus on vapaa. Syl.putket on vapaat ja halkaisijaa saa suurentaa. Takamoottorissa saa olla enint. 2 venttiiliä/sylinteri, EVK-autoissa venttiilien määrä/sylinteri vapaa käytettäessä auton omaa moottoria. Ahtimet ja ruiskut on kielletty (kats.poik.). Kampiakseli, kiertokanget, männät, nokka-akseli ja syl.kansi ovat vapaat. Billet-kannet kielletty. Takamoottoriautoissa saa olla yksi kaksikurkkuinen tai kaksi yksikurkkuista kaasutinta. Läpän halkaisija enint. 45mm, EVK-autoissa kaasuttimet vapaat. EVK-autoissa, joissa on ruisku ollut alunperin, saa ruiskua käyttää. Ruiskumoottorin polttoaineensyöttö ja imujärjestelmä vapaa. Moottoreissa, joissa ei ole kampikammiontuuletusjärjestelmää tulee olla öljynkeräyssäiliö, tilavuus väh. 3l.

Diesel ja turbodiesel sallittu. Kuutiotilavuus vapaa. Turbo dieseleissä lohko, kansi ja turbo oltava auton merkin alkuperäisiä.

Tarvittaessa joka kilpailussa järjestäjän toimesta avataan 3 finaaliauton moottoria arpomalla. Jos auto on sääntöjenmukainen järjestäjä korvaa ns. avausmaksun. Jos auto vaihtaa omistajaa korvauksen saa uusi omistaja. Mikäli auto todetaan sääntöjenvastaiseksi on myyjä velvollinen korvaamaan avausmaksun ostajalle. Ostajalla on myös oikeus halutessaan perua kauppa. Korvauksen suuruus on 100 euroa.
Lisäksi:
Ostotarjouksen kautta auton saaneella uudella omistajalla on oikeus vaatia autoa avattavaksi. Tämä vaatimus on esitettävä välittïmästi ostotarjoushetkellä kaupanteon yhteydessä sekä auton myyjälle että järjestäjälle. Jos auto todetaan sääntöjenvastaiseksi, niin avauksen maksaa myyjä. Jos auto on sääntöjen mukainen niin kulut jää ostajalle. Auton ollessa sääntöjen vastainen ostotarjouksen kautta saadun auton kauppa voidaan perua, jos ostaja niin vaatii.

äänenvoimakkuus enint. 110 db

Kun näissä säännöissä puhutaan automallista vm.1990 tai uudempi (90+), sillä tarkoitetaan,että kyseinen automalli on ollut tuotannossa ja maahantuojan myyntilistoilla Suomessa vuonna 1990 tai sen jälkeen.

Takamoottoriautoissa saa käyttää enint. 1650cm3 vierasmoottoria, kaasuttimen läpän halkaisija enint.45mm. EVK-autoissa vierasmoottori enint.2250cm3. Sylintereitä enint. 4kpl. EVK-autoissa saa olla enintään neljä (4) venttiiliä sylinteriä kohti. EVK-luokan auton korin vuosimallilla ole merkitystä vierasmoottorisäännössä.

Vm. 90+ autoissa moottorin paikka on vapaa auton etu- tai takapäässä. Kun moottorin paikkaa vaihdetaan edestä taakse, on moottori ja vaihdelaatikko kiinnitettävä tukevasti, ja kinnityspisteet vahvistettava väh. 3mm teräslevyillä. Näissä vm.90+ "tuuppareissa" moottori saa olla enint.1650cm3. Myös moniventtiilimoottoria saa käyttää, mutta vain kaasutinversiona, läpän halkaisija enint.45mm.

Akseliväli alkuperäinen +-5cm. Irralliset raidevälin levittäjät kielletty. Pyöränripustus ja akselistot vapaat. Vaihdelaatikko, sen välitykset ja paikka on vapaat. Tasauspyörästö on vapaa. Autossa täytyy olla toimiva peruutusvaihde. Muiden osakokonaisuuksien, paitsi moottorin, vaihto kilpailun aikana on sallittu. Vaihdetut osat luovutettava myynnin yhteydessä.

Autoissa saa olla enintään 2 vetävä pyörää.

Ohjauslaitteet oltava tehdasvalmisteisia, eikä niitä saa hitsata. Muuten ne ovat vapaat. Toimivat jarrut pitää olla joka pyörässä. Toimiva käsijarru on pakollinen (lukituksen saa poistaa).

Vannehalkaisija enint. 16" ja 2" ero etu-ja takapään välillä sallitaan. Takamoottoriautoissa vanneleveys enint. 6,5", evk-autoissa vapaa. Paripyörät kielletty. Renkaiden lämmittäminen kielletty. Renkaat saa asentaa vanteelle vain STRO normien mukaisesti. Vetävillä pyörillä kesärenkaina hyväksytään yleisesti myynnissä olevat hienokuvioiset kesärenkaat ja yleisesti jokamiesluokassa hyväksytyt renkaat. Myös pinnoitetut kesärenkaat sallitaan vetävillä pyörillä. Ei-vetävissä pyörissä sallitaan mitkä tahansa tieliikenteeseen hyväksytyt renkaat, ei kuitenkaan nastarenkaita. Takamoottoriautoissa enimmäisleveys 185mm, evk-autoissa vapaa. Renkaiden profiilisuhde vähintään 50. C ja RF renkaat sallittu evk-autoissa. Talvikäyttöön,sekä pelkästään kilpailukäyttöön tarkoitetut renkaat kielletty.

Talvikauden renkaissa vannehalkaisija enint.16". Nastoitus nastoilla, joissa kärjen halkaisija 1,6-2,5mm ja rungon pituus 14-20mm. Nastojen lukumäärä enint.20 kpl pituusdesimetriä kohden.

Olosuhteiden niin pakottaessa ja radan haltijan suostuessa on mahdollista käyttää välikelinrenkaita, eli normaaleja yleisesti myynnissä olevia nasta- tai kitkarenkaita. Jos näiden renkaiden käyttö kilpailussa on sallittu, siitä ilmoitetaan kilpailuinfossa.

Autoissa pitää olla toimivat jarruvalot 2kpl. Valot saa sijoittaa sisä- tai ulkopuolelle, väri punainen ja polttimon teho 15W. 1kpl sumutakavalo sijoitettuna takalasin alareunaan lähelle auton keskilinjaa, polttimo 21W, tai valoteholtaan vastaava led-valo. Talvella edessä 2kpl huomiovaloja, polttimo 21W. Talviaika 1.11.-31.3.

Roiskeläpät vetäviin pyöriin pakolliset. Kumiset läpät sallittu, mutta auton kuminen lattiamatto ei. Maksimikorkeus maasta 5cm, kunnollinen kiinnitys.

Sähköjohdot on suojattava oikosulkua vastaan. Akku on kiinnitettävä tukevasti väh. 3mm pellillä vahvistettuun alustaan. Akku on peitettävä oikosululta suojaavalla katteella. Takamoottoriautoissa akun sijainti on tavaratilassa tai alkup. paikalla ohjaamossa. Autossa pitää olla toimivat lasinpyyhkijät, sekä toimiva pissapoika. Auto tulee voida käynnistää kuljettajan paikalta.

Autokohtainen Jokkis Race:n myöntämä katsastuskortti, jossa auton valmistenumero, on pakollinen.

JR1300 -LUOKKA

JR1300 -luokassa on sallittu Rokkirallin Vetari- ja Kardaaniluokan autot. Autot hyväksytään kilpailuun rokkirallisäännöillä. Lisämääräyksenä kuljettajan oven ikkunaan on asennettava JR-sääntöjenmukainen verkko. Liikennevakuutus pakollinen!

PRO RACE -LUOKKA

TEKNIIKKASÄÄNNÖT

Autokrossi-luokan autolla osallistuminen sallittu ProRace-luokkaan (myös urheiluautoiksi luokiteltavat, kuten keskimoottoriautot), kunhan auto täyttää muutoin JokkisRacen yleiset ja ProRace-luokan tekniikkasäännöt.

Billet-kannet sallittu Pro Race -luokassa.

VUOSIMALLI 1990 + KALUSTO

Bensiini EVK-auto: Kuutiotilavuus ja sylinterilukumäärä vapaa, ventiilit max 4 per sylinteri, jos vierasmoottori. Auton omalla moottorilla venttiilien määrä/sylinteri vapaa. Polttoainesyöttö ja imujärjestelmä vapaa.

Tuupparit:Kuutiotilavuus max 2050. Sylinterien lukumäärä 4kpl, venttiilit max 4 per sylinteri. Polttoainesyöttö ja imujärjestelmä vapaa.

Diesel ja turbodiesel: Kuutio tilavuus max 2550. Turbo dieseleissä lohko, kansi ja turbo oltava auton merkin alkuperäisiä.

Kilpailijan pystyttävä tarvittaessa todistamaan auton vuosimalli. Tarkennus: Vuosimalli 1990 uudemmat tarkoittaa sitä, että korin pitää olla todellakin vuosimallia 90+ eikä mitään mallisarjaa valmistettu. Todistukseksi siitä, että kori on vuosimallia 90+ kopio rekisteriotteesta tai maahantuojan vastaavuustodistus.

Autoissa saa takaluukku, konepelti ja lokasuojat olla lasikuitua. Ovien on oltava peltiä.

Erillistä Pro Race-luokan painotaulukkoa ei käytetä, vaan yleisten luokkien painotaulukko pätee myös Pro Race-luokkaan.

VUOSIMALLI ALLE 1990

Polttoaineen syöttö ja imujärjestelmä vapaa.

Maksimi kuutiotilavuus tuuppareissa 1850, EVK-autoissa 2600, moniventtiiliset moottorit sallittu.

MUU TEKNIIKKA VUODEN 2024 SÄÄNTÖJEN MUKAAN MM. RENGASSÄÄNTÖ. KILPAILUNUMEROT OLTAVA PUNASÄVYISET

AUTOT EIVÄT OLE MYYNTIVELVOITTEISIA. Jos autolla ajetaan muissa luokissa, on auto myyntivelvoitteen alainen.

Epäselvissä tapauksissa ota yhteys JR:n tekniikka/ yleissääntövastaaviin. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite löytyy yhteistiedoista.